/ Jalan virheasennon vaikutus kehoon

Jalat toimivat koko kehon tukipilareina. Jalkojen virheellinen asento ja toiminta häiritsee koko kehoa ja saattaa aiheuttaa lihas- ja nivelkipuja mutta myös vakavampia ongelmia. Yli 75% väestöstä kärsii jonkinasteisesta jalan virheasennosta. Silti useimmat ovat täysin tietämättömiä omasta jalkatyypistään ja sen vaikutuksista koko kehoon.

Tämä kuva osoittaa ylipronaation vaikutukset kehossasi. Tukemalla jalka oikeaan asentoon koko kehon linjaus paranee, kivut vähenevät ja keho alkaa toimia oikein.

/ Yleisimmät jalkatyypit

Jalkamme toimivat kehomme iskunvaimentajina. Pronaatiolla tarkoitetaan nilkan luonnollista joustoliikettä sisäänpäin, jolla vaimennetaan kehoon kohdistuvia voimia. Jalkatyypit voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan sillä perusteella, miten ne toimivat askelluksessa.

Pronaatio

Ylipronaatiosta puhutaan silloin, kun nilkka on kääntynyt ylikorostuneesti sisäänpäin ja paino ei jakaudu tasaisesti koko jalkapohjalle.

Supinaatio

Nilkat ovat kääntyneet ylikorostuneesti ulospäin, ja paino on jalan ulkosyrjällä.

Neutraali

Neutraali jalkatyyppi tarkoittaa sitä, että nilkat ovat suorassa linjauksessa ja paino jakautuu tasaisesti koko jalkapohjalle.

 

/ Pronaatio

Pronaatio on jalan luonnollinen iskunvaimennusmekanismi: kantaiskuvaiheessa kaaremme joustavat ja lievittävät alustasta aiheutuvaa iskua. 

Onko pronaatio epäterveellistä?

Kaikki pronatoivat! Vastoin yleistä uskomusta pronaatio on terveellistä ja normaalia. Ongelmat ilmenevät silloin, kun toinen tai molemmat jalkasi pronatoivat liikaa. Askelluksen aikana esiintyvää liiallista sisäänkääntymistä kutsutaan ylipronaatioksi.

Ylipronaatio

Ylipronaatio voi olla lievää tai voimakasta. Voimakkaassa ylipronaatiossa nilkat ovat kääntyneet sisäänpäin jo pelkässä seisoma-asennossa.

Ketkä ylipronatoivat?

Ylipronaatio on yleisin jalkatyyppi. Ylipronaatio ei ole aina yhteydessä laskeutuneisiin jalan kaariin. Vaikka ylipronaatio madaltaa jalan kaaria se ei tarkoita sitä, että vaan matalat kaaret omaavat jalat ylipronatoivat. Myös korkeakaariset jalat ylipronatoida!

Jotkut meistä ovat synnynnäisiä ylipronatoijia, toisilla ylipronaatio kehittyy ajan myötä ikääntymisen, painon lisäyksen, seisomatyön tai runsaan harjoittelun vaikutuksesta.

Mistä tiedän ylipronatoinko?

Vaikka kenkien sisäsyrjien liiallinen kuluminen saattaa olla merkkinä ylipronaatiosta, kannattaa käydä jalka-analyysissä tilanteen varmistamiseksi. Footbalancen myyntipisteissä saat ilmaisen jalka-analyysin jolla voit tarkistaa ylipronaatiosi ja saada muuta tärkeää tietoa jaloistasi.

Miksi minun pitäisi välittää ylipronaatiosta?

Ylipronaatio aiheuttaa negatiivisia muutoksia koko kehosi asentoon ja linjaukseen. Madaltunut pitkittäiskaari vetää kantaluuta sisäänpäin, mikä aiheuttaa säären, reisiluun ja lonkan sisäänkiertymisen ja lantion kallistumisen eteenpäin.

Tästä aiheutuvia yleisimpiä haittavaikutuksia ovat kantakalvon ylivenyttyminen ja tulehdukset, jalan keskiosan kivut, akillesjänteen vaivat, penikkatauti, polven sisäpuolen kivut ja llonkan limapussitulehdukset. 

Mitä voin tehdä ylipronaatiolleni?

Tutkimusten mukaan yksilölliset tukipohjalliset ovat oiva apu ylipronaatioon. Footbalancen yksilölliset pohjalliset tarjoavat tukipohjallisen hyödyn edulliseen hintaan. 

Footbalance-pohjalliset korjaavat jalkaasi kohti neutraalia asentoa, mikä helpottaa jalan terveellistä toiminta ja auttaa painon jakautumisen tasaisesti koko jalkapohjalle. Patentoitu dynaaminen ydin aktivoi ja vahvistaa jalkojesi lihaksia ja estää ylipronaation pahenemisen.

Löydä mallistostamme harrastuksiisi parhaiten sopiva pohjallinen ›

 

/ Supinaatio

Supinaatio kuuluu oleellisena osana kävelyyn ja juoksuun. Supinaatio jäykistää nilkan askelluksen loppuvaiheessa ja mahdollistaa varvastyöntövaiheen.

Onko supinointi epäterveellistä?

Supinointi on osa terveellistä askellusta. Supinointi muuttuu haitalliseksi vasta kun se on liiallista. Kun puhutaan että joku on supinoi tai on supinoija, silloin tarkoitetaan liiallista supinointia. Liiallista supinointia kutsutaan myös alipronaatioksi.

Liiallinen supinaatio

Liiallinen supinaatio on ylipronaation vastakohta, eli nilkkanivel liikkuu ylikorostuneesti ulospäin ja lisää painetta jalan ulkosyrjälle. Tämä estää jalan nilkkanivelen normaalin joustoliikkeen eli pronaation, ja sitä kautta heikentää jalan luonnollista iskunvaimennusta. Pienimmät varpaat joutuvat tekemään kaiken työn varvastyöntövaiheessa, mikä vähentää askelluksen tehokkuutta.

Onko liiallinen supinaatio yleistä?

Liiallinen supinaatio on harvinaisin jalkatyyppi. Jollain meistä se on ollut lapsuudesta alkaen. Joillain se voi olla vamman seuraus, kuten venäytetyn nilkan aiheuttama.

Mistä tiedän olenko minä supinoija?

Vaikka sinulla olisi korkeat jalat kaaret se ei tarkoita, että olisit supinoija. Yleisesti luullaan, että kaikki korkeakaariset jalat supinoivat, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Korkeakaariset jalat voivat ylipronatoida aivan kuten matalakaariset jalat voivat supinoida. Kaaren ja nilkan jäykkyys ja vanha nilkkavamma ovat hyviä indikaattoreita, ja on mahdollista että toinen jalka supinoi mutta toinen jalka ei.

Liiallisen supinaation voi havaita ulkoreunalta ennenaikaisesti kuluvista jalkineista, mutta kannattaa ottaa tilanteesta kunnollinen ulkopuolisen arvio. Footbalance myyntipisteissä voit teettää ilmaisen jalka-analyysin jonka avulla selviää oletko supinoija sekä paljon muuta tärkeää tietoa jaloistasi.

Miksi minun pitäisi välittää siitä että supinoin?

Liiallinen supinaatio lisää loukkaantumisen riskiä heikentämällä jalan iskunvaimennusta ja jalan luonnollista biomekaniikkaa. Lisäksi se heikentää varvastyöntövaiheen tehokkuutta.

Alustasta kohdistuvan iskun vaikutus voimistuu ja vaikuttaa epäterveellisesti jalkoihin, lonkkaan ja selkään. Koko vartalon ryhti ja linjaus kärsii. Liiallisessa supinaatiossa sääri, reisiluu ja lonkka kiertyvät ulospäin ja aiheuttavat lantion kallistumisen taaksepäin. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat törmäysvoimien kasvamisesta aiheutuvat selän kivut, sekä jalkaterän keskiosan pronaation lisääntyminen, joka aiheuttaa venytysrasitusta lihaksille.

Yleisimpiä liiallisen supinaation aiheuttamia vaivoja ovat nilkan nyrjähdykset, polvivaivat, penikkatauti ja selkäkivut.

Mitä voin tehdä liialliselle supinaatiolle?

Liiallista supinaatiota kannattaa hoitaa erittäin hyvällä iskunvaimennuksella ja lisäämällä nilkan vakautta. Valitse joustavat ja taipuisat kengät ja jos juokset, vältä voimakkaasti tuettuja juoksujalkineita.

Yksilölliset Footbalance-pohjalliset tukevat jalkaasi neutraaliin asentoon, mikä vakauttaa jalan ja edistää jalan terveellistäbiomekaniikkaa. Pohjallistemme hyvät iskunvaimennusominaisuudet ja dynaaminen ydin ja vähentävät iskun vaikutuksia koko kehoon.

Löydä mallistostamme harrastuksiisi parhaiten sopiva pohjallinen ›

 

/ Neutraali

Neutraali jalkatyyppi tarkoittaa oikeaa jalkojen ja nilkkojen linjausta. Jalat muodostavat kunnollisen perustan koko keholle, ja paino jakautuu tasaisesti koko jalkapohjalle.

Mitä tarkoittaa normaali askellus?

Askellus viittaa jalkamme toimintaan kävelyssä ja juoksussa. Neutraali askellus tarkoittaa tehokasta biomekaniikkaa jossa jalkaterä ja koko vartalo toimii niin kuin sen pitäisi.

Itse nilkan ja jalkaterän toiminnassa tämä tarkoittaa jalan pronatointia vaimentamaan iskua  jalan osuessa maahan ja supinointia muodostaen jäykän vipuvarren varvastyöntövaiheeseen. Kumpikaan, ei pronaatio eikä supinaatio, saa olla liiallinen.

Ovatko neutraalit jalat yleisiä?

Noin neljäsosa väestöstä askeltaa neutraalisti. On myös mahdollista että toinen jalka on neutraali ja toinen ylipronatoiva tai supinoiva.

Mistä tiedän että jalkatyyppini on neutraali?

Kengän tasainen kuluminen saattaa viitata neutraaliin askellukseen, mutta asia kannattaa tarkistuttaa. Footbalancen myyntipisteet tarjoavat ilmaisen jalka-analyysin jossa saat tarkan kuvauksen jaloistasi.

Onko neutraali askellus hyväksi?

Kehomme mukautuu kaiken tyyppisiin askelluksiin. Kaikkein tärkeintä on tiedostaa, aiheuttaako askelluksesi sinulle ongelmia. Oletko kärsinyt vaivoista tai ongelmista jotka saattaisivat johtua askelluksestasi? Toimiiko kehosi taloudellisesti?

Neutraali jalan asento ja askellus tarjoavat hyvän lähtökohdan suoralle kehon linjaukselle missä nilkat, polvet ja lonkka eivät ole sisä- eivätkä ulkokierossa. Tämä tehostaa kehon omaa biomekaniikkaa ja ennaltaehkäisee lihasten ja nivelten rasitusvammoja.

Eli jos jalkatyyppini on neutraali, minulla ei ole syytä huoleen?

Jalkatyyppi voi muuttua ajan kuluessa ikääntymisen, painon lisääntymisen tai kovatempoisen urheilun myötä. Yleisimmin kehittyy ylipronaatio. Tukemalla jalkasi oikein voit ennaltaehkäistä ylipronaation kehittymisen.

Sopivatko pohjalliset minulle jos jalkatyyppini on neutraali?

Riippuu pohjallisesta. Älä käytä pohjallisia jotka eivät vastaa jalkasi muotoa, jotka tukevat huonosti jalkasi askellusta tai jotka ovat liian jäykkiä. Tämänkaltaiset pohjalliset voivat vahingoittaa jalkojasi.

Monet neutraalin jalkatyypin omaavat nauttivat Footbalance-pohjallisten käytöstä, koska ne tarjoavat yksilöllisen tuen, istuvuuden ja mukavuuden kaikkiin jalkineisiin. Footbalance-pohjalliset tukevat aina jalan terveellistä toimintaa. Patentoitu dynaaminen ydin pitää jalkasi lihakset aktiivisina ja terveinä ja ennaltaehkäisevät ylipronaation kehittymiseltä.

Löydä mallistostamme harrastuksiisi parhaiten sopiva pohjallinen ›

Yksilöllisesti muotoillut Footbalance-pohjalliset tukevat kaikkia kaarityyppejä. Pohjallisten patentoitu dynaaminen ydin aktivoi jalan kaaret ja lihakset pitäen ne terveenä.

/ Jalkojen kaarista

Pitkittäiskaari

Kaarista puhuttaessa viitataan yleensä jalan sisäsyrjän pitkittäiseen kaareen, jonka tärkeimmät tehtävät ovat ylläpitää painon tasapainoista jakautumista koko jalkapohjalle ja toimia iskunvaimentajana.

Romahtaessaan pitkittäiskaari häiritsee painon tasaista jakautumista ja vähentää iskunvaimennusta. Yleensä laskeutuneet kaaret yhdistetään ylipronaatioon ja korkeat kaaret liialliseen supinaatioon, mutta näin ei aina ole. Myös korkeakaariset jalat voivat ylipronatoida ja matalakaariset kärsiä liiallisesta supinaatiosta.

Poikittaiskaari

Poikittaiskaari on yleisesti hieman tuntemattomampi jalan kaari. Se sijaitsee jalkaterän etuosassa ja ylittää jalkaterän kohtisuorassa linjassa pitkittäiskaareen verrattuna.

Monet jalan etuosan ongelmat kuten vasaravarpaat, vaivaisenluut, varpaiden puutumiset ja jäätymiset ovat usein seurausta romahtaneesta tai laskeutuneesta poikittaiskaaresta. Vaivoja voidaan helpottaa tukemalla kaarta mikä antaa lisätilaa hermoille ja verisuonille.

Minkälaiset jalan kaaret sinulla on?

Footbalancen myyntipisteissä voit teettää ilmaisen jalka-analyysin ja selvittää minkälaiset jalkasi kaaret ovat.

Löydä mallistostamme harrastuksiisi parhaiten sopiva pohjallinen ›